icon-contact-19

צור קשר

סיסטמטיקס בע"מ
טלפון: 03-7660111
tcmbd-button-phonetcmbd-button-quotetcmbd-button-contact

MATLAB EXPO 2017
21.5.2017,  מלון הילטון תל אביב

icon-jobs-20

אירועים

תכנית סמינרים ואירועים למוצרי MathWorks לשנת 2017

שם האירוע (לחץ לקבלת פרטים) מועד מיקום הרשמה
MATLAB & SIMULINK ISRAEL EXPO 2017
הכנס השנתי של קהילת משתמשי MATLAB ו-Simulink בישראל
21.5.17 הילטון, תל אביב  לפרטים והרשמה
MATLAB Deployment
ייצור קוד והטמעת אלגוריתמים בסביבות חיצוניות
24.4.17 דניאל, הרצליה הסתיים
פיתוח מערכות תקשורת באמצעות כלי MathWorks 20.3.17 דניאל, הרצליה הסתיים
MATLAB עולה על מדים 2017 8.3.17 בית ציוני אמריקה תל אביב הסתיים
למידת מכונה באמצעות כלי MATLAB 6.2.17
7.2.17
דניאל, הרצליה
ליאונרדו, חיפה
הסתיים

אירועים שהסתיימו בשנת 2017

שם האירוע (לחץ לקבלת פרטים) מועד מיקום הרשמה
סמינר האצת ביצועים באמצעות MATLAB 9.1.17
10.1.17
דניאל, הרצליה
ליאונרדו, חיפה
הסתיים
לחץ להורדת מצגות מהכנסים והסמינרים
Feedback