אילת סגיר

Marketing Communication & Brand Manager

מנהלת תקשורת שיווקית לקווי המוצר SOLIDWORKS | Dassault Systèmes וקו המוצר Altium PCB.