הגר מייברגר

ראש צוות בתחום תיב"ם. התמחות באנליזות

ראש צוות בתחום 3D CAD/PLM בארבע השנים האחרונות.