לורן סממה

מהנדסת יישומי Data Science

תחום MATLAB & Simulink