מיכל ארגמן

מהנדסת אפליקציה בתחום 3D CAD & PDM Systems

מהנדסת יישומים בכירה בחברת סיסטמטיקס בתחום SOLIDWORKS, PDM.