טל נויפלד

מהנדס אפליקציית SOLIDWORKS, תחום סימולציות

SOLIDWORKS SIMULATION