icon-contact

צור קשר

סיסטמטיקס בע"מ
טלפון: 03-7660111
3dp-button-phone3dp-button-quote3dp-button-contact

icon-jobs

 תעשיות

מדפסות התלת מימד השולחניות מבית חברת סיסטמטיקס מספקות פתרונות טכנולוגיים נגישים, ברי השגה ונוחים להפעלה לטובת השימושים והתעשיות הבאות:

  • יצירת אבי טיפוס פיזיים, ויזואליים או פונקציונאליים בתהליך פיתוח המוצר:
    בתעשיות ההנדסיות ובעיצוב המוצר
  • ייצור מוצרים סופיים בכמויות בדידות לצורך ייצור כלים, חלקי תמך בתהליך:
    הייצור (ג'יגים), תחליפים לחלקי מוצר קיים
  • יצירת מוצרי ביניים בתוך תהליכי עיצוב ופיתוח מוצרים כגון:
    תעשיית עיצוב וייצור תכשיטים, רפואת השיניים ועוד

סיסטמטיקס מציעה פתרונות הדפסה תלת מימדית עבור התעשיות :

Feedback