הרשמה לפורום אדמיניסטרטורים
    SOLIDWORKS PDM
    המפגש השנתי, יום שני 18.7.22,
    קולנוע אושילנד כפר-סבא