Geographic Information Systems - GIS

קהל יעד:

משרדי ממשלה, רשויות מקומיות, גופי בטחון פנים וחירום, חברות תשתית ותקשורת, גופי תכנון ורגולציה, חברות מיפוי

אנו שמחים להזמינכם לסמינר בנושא :

חשיפת שכבת המבנים התלת מימדית החדשה של ישראל

24.3.20, בין השעות 08:30-12:00, בית ארץ ישראל יפה, תל אביב

חברת סיסטמטיקס טכנולוגיות בשיתוף עם חברות אופק צילומי אוויר ו- GeoX חברו ליצירת שכבת מבנים תלת מימדית חדשה של ישראל. בין היתרונות הבולטים של בסיס נתונים זה:

  • שכבה עדכנית ביותר המבוססת על צילומי אוויר מ- 2018 ו- 2019
  • רמות דיוק אופקיות ואנכיות גבוהות
  • רמת פירוט גבוהה הכוללת מפלסי גג שונים
  • כיסוי של כל שטחי איו”ש
  • ביצוע עדכון שנתי
  • יכולת קליטה של שכבות נוספות כגון אבני שפה ועצים
  • שכבת metadata הכוללת נתונים נוספים עבור כל מבנה (איזור שיפוט, גוש וחלקה, שמות מבני ציבור)

בסיס נתונים זה יושלם על כל שטח ישראל ויהודה ושומרון בחודש מרץ 2020.

ביום עיון זה תוצג הטכנולוגיה שאיפשרה את השלמת בניית שכבה זו תוך חודשים ספורים, ויודגם השימוש במידע במערכות GIS.

סדר יום:

8:30 התכנסות ורישום
900 הצגת שכבת המבנים התלת מימדית החדשה של ישראל
יוסי לרנר, מנהל פיתוח עסקי, חברת סיסטמטיקס
9:20 מקורות המידע והדיוקים של שכבת המבנים
טל חצב, פיתוח עסקי, חברת אופק צילומי אוויר
9:40 הטכנולוגיה של חברת GeoX שבאמצעותה נקלטה שכבת המבנים
איציק לביא, מנכ”ל חברת GeoX
10:00 הפסקת קפה
10:30 הדגמת בסיס הנתונים
יגאל מונטנר, מנהל קבוצת מומחי GIS, חברת סיסטמטיקס
11:00 קליטת שכבות מידע נוספות מתוך תצלומי האוויר
גיא עטר, סמנכ”ל פיתוח עסקים, חברת GeoX
11:20 העשרת המידע ממקורות פתוחים ומקורות ארגוניים
יוסי לרנר, מנהל פיתוח עסקי, חברת סיסטמטיקס

מועד ומיקום הכנס:

icon-contact-17

צור קשר

סיסטמטיקס טכנולוגיות ר.ג. בע"מ
טלפון: 03-7660111
gis-button-phonegis-button-quote1gis-button-contact1

24.3.20, בין השעות 08:30-12:00, בית ארץ ישראל יפה, תל אביב

הסמינר אינו כרוך בתשלום אך מחייב הרשמה מראש.

לפרטים נוספים:

יוסי לרנר, סיסטמטיקס טכנולוגיות
[email protected] , 0544-878141