Geographic Information Systems - GIS

קהל יעד:

ארגונים הנמצאים בחוזה אחזקה של תוכנות ה-GIS אשר ברשותם.

אנו שמחים להזמינכם לסמינר בנושא :

GIS – הגורם המחבר ומייעל כל ארגון

28.5.18, בין השעות: 08:30-12:30, מלון דן ירושלים, רחוב לח"י 32, ירושלים

חברת סיסטמטיקס מזמינה את משתמשי ה- GIS הישראליים לסמינר בנושא יישומי GIS ארגוניים מתקדמים.

תפיסת ה -Web GIS הולכת ותופסת את אחיזתה בארגונים רבים בכל המגזרים כדרך להנגשת המידע המרחבי לכלל משתמשי הארגון מצד אחד, ולהפיכתו של המידע המרחבי ויישומיו לנדבך מרכזי בתהליכי ארגון וניהול.

מערכת ArcGIS מבית Esri הולכת ומשתפרת מגרסה לגרסה כפלטפורמה המובילה למימוש תפיסת ה- Web GIS בארגון.  בסמינר זה נציג כיצד ניתן באמצעות הWeb GIS – לשפר את תהליכי העבודה בארגון ומחוצה לו, ונציג מבחר דוגמאות יישום מוצלחות של ארגונים ישראליים ממגוון מגזרים שכבר מימשו את התפיסה הזו בדרכים שונות.

בהמשך היום נציג מספר חידושים משמעותיים הכלולים בגרסה האחרונה של מוצרי ArcGIS ומסייעים לארגון בדרך למימוש תפיסת ה Web GIS בדרך מהירה, יעילה ומוצלח.

נושאי הסמינר:

הסמינר יכלול בין השאר את הנושאים הבאים:

  • המידע המרחבי ככלי לשיפור התנהלות הארגון והקשר עם הציבור
  • דוגמאות ליישומי Web GIS מוצלחים בישראל
  • שכבות מיפוי יחודיות מחברת סיסטמטיקס
  • Insights for ArcGIS – המידע המרחבי מעצים את התובנות הארגוניות
  • איסוף וניהול מידע מהשטח – הצגת הדור החדש של יישומי האיסוף Survey123 ו- Collector ושל יישום הניהול Operations Dashboard
  • ArcGIS Monitor – כלי חדש לניטור רכיבי ArcGIS ואיתור צווארי בקבוק ובעיות במערכת

מועד ומיקום הכנס:

icon-contact-17

צור קשר

סיסטמטיקס טכנולוגיות ר.ג. בע"מ
טלפון: 03-7660111
gis-button-phonegis-button-quote1gis-button-contact1

28.5.18,בין השעות: 08:30-12:30,  מלון דן ירושלים, רחוב לח"י 32, ירושלים

הסמינר אינו כרוך בתשלום אך מחייב הרשמה מראש.