Geographic Information Systems - GIS

אנו שמחים להזמינכם לסמינר בנושא :

חידושים ביישומי GIS ובסביבות פיתוח
לארגוני צבא ומודיעין

23.6.2022, בין השעות: 8:30-16:00, מלון קראון פלאזה, עזריאלי , ת"א

28.6.2022, בין השעות: 08:30-16:00, מלון קראון פלאזה, עזריאלי , ת"א (שידור חוזר)

המידע המרחבי, כבר מזמן לא משמש רק להפקת מפות. מערכות מידע גיאוגרפיות (GIS) הפכו בכל גופי הבטחון והמודיעין למערכות ליבה, המשמשות למגוון עצום של תהליכי מיצוי מידע, תכנון, שו"ב והפקת מסקנות ותובנות מתקדמת (וכן, גם לייצור מפות ….). בחברת Esri, יצרנית ה-GIS המובילה בעולם, ממשיכים כל הזמן בפיתוח מוצרי ה-GIS פורצי הדרך של משפחת ArcGIS עם יכולות חדשות המרחיבות את טווח היישומים.

חברת סיסטמטיקס, נציגת Esri בישראל, מזמינה אותך לסמינר ייחודי בו יוצגו לפניכם  מיטב החידושים בתחום פתרונות ה- GIS עבור ארגוני צבא ומודיעין.
בחלקו השני של היום יוצגו סביבות הפיתוח השונות המאפשרות לך להתאים לצרכי המשתמשים את מוצרי הליבה של מערכת ArcGIS וכן ליצור יישומים חדשים בעלי יכולות ניתוח ותצוגה מתקדמות של נתונים מרחביים.

הסמינר מוצע לך בשני מועדים שונים, לבחירתך:

במועד הראשון יוצגו בבוקר החידושים בתחום יישומי ה-GIS הצבאיים-מודיעיניים ואחר הצהריים החידושים בתחום סביבות הפיתוח ליישומי GIS.
במועד השני, שידור חוזר ובו יוצג בחלק הראשון חידושים בתחום סביבות הפיתוח ליישומי GIS ובחלקו השני לאחר ארוחת הצהריים יוצגו החידושים בתחום יישומי GIS צבאיים מודיעיניים.

סדר יום:

סביבות פיתוח ליישומי GIS

(במועד הסמינר השני – 28/6 – יועברו נושאים אלו בשעות הבוקר 9:00-12:00):

12:30 התכנסות ורישום
13:00 הצגת האפשרויות השונות לפיתוח יישומים מרחביים במערכת ArcGIS, פיתוח יישומי No-Code / Low-Code בעזרת מחוללי יישומים.
13:50 שימוש בשירותי ניתוח קיימים כחלק מפיתוח יישום, אוטומציה לתהליכים באמצעות פייתון ומחברות קוד, פיתוח יישומי Web מרחביים עם JavaScript API.
14:40 הפסקה
15:10 פיתוח יישומי Native מרחביים עם Runtime SDK, התאמת Pro עם ה-Pro SDK,  יישומי ניתוח BigData מבוזרים, שילוב Game Engines, שילוב סביבות פיתוח מרחביות אחרות (בדגש CesiumJS), כלי עזר לעיצוב.
16:00 סיום

בין יישומי GIS צבאיים מודיעיניים

(במועד הסמינר השני – 28/6 – יועברו נושאים אלו בשעות אחה"צ 13:00-16:00):

8:30 התכנסות ורישום
9:00 הצגת משפחת מוצרי ArcGIS, יישום שרת GIS ארגוני בסביבת Kubernetes, יכולות ניתוח מרחביות.
9:50 פורטל יישומים גיאוגרפיים, ניהול והפצה של מידע רסטרי (כולל וידאו מרחבי), קלט וניתוח של נתוני עתק (Big-Data גיאוגרפיים), שילוב תהליכי למידת מכונה ביישומי GIS.
10:40 הפסקה
11:10 יישומי תלת-ממד מרחביים, תהליכי ניתוח מודיעיניים ייחודיים לניתוח נתוני תנועה וקשרים בין יישויות, מוצרי Data מוכנים לשימוש ושילוב עם טכנולוגיות GIS אחרות.
12:15 סיום

סדר יום:

סביבות פיתוח ליישומי GIS

(במועד הסמינר השני – 28/6 – יועברו נושאים אלו בשעות הבוקר 9:00-12:00):

12:30 התכנסות ורישום
13:00 הצגת האפשרויות השונות לפיתוח יישומים מרחביים במערכת ArcGIS, פיתוח יישומי No-Code / Low-Code בעזרת מחוללי יישומים.
13:50 שימוש בשירותי ניתוח קיימים כחלק מפיתוח יישום, אוטומציה לתהליכים באמצעות פייתון ומחברות קוד, פיתוח יישומי Web מרחביים עם JavaScript API.
14:40 הפסקה
15:10 פיתוח יישומי Native מרחביים עם Runtime SDK, התאמת Pro עם ה-Pro SDK,  יישומי ניתוח BigData מבוזרים, שילוב Game Engines, שילוב סביבות פיתוח מרחביות אחרות (בדגש CesiumJS), כלי עזר לעיצוב.
16:00 סיום

בין יישומי GIS צבאיים מודיעיניים

(במועד הסמינר השני – 28/6 – יועברו נושאים אלו בשעות אחה"צ 13:00-16:00):

8:30 התכנסות ורישום
9:00 הצגת משפחת מוצרי ArcGIS, יישום שרת GIS ארגוני בסביבת Kubernetes, יכולות ניתוח מרחביות.
9:50 פורטל יישומים גיאוגרפיים, ניהול והפצה של מידע רסטרי (כולל וידאו מרחבי), קלט וניתוח של נתוני עתק (Big-Data גיאוגרפיים), שילוב תהליכי למידת מכונה ביישומי GIS.
10:40 הפסקה
11:10 יישומי תלת-ממד מרחביים, תהליכי ניתוח מודיעיניים ייחודיים לניתוח נתוני תנועה וקשרים בין יישויות, מוצרי Data מוכנים לשימוש ושילוב עם טכנולוגיות GIS אחרות.
12:15 סיום

מועדים ומיקום הסמינר לבחירה:

icon-contact-17

צור קשר

סיסטמטיקס טכנולוגיות ר.ג. בע"מ
טלפון: 03-7660111
gis-button-phonegis-button-quote1gis-button-contact1

23.6.2022, בין השעות: 8:30-16:00, מלון קראון פלאזה, עזריאלי , ת"א

28.6.2022, בין השעות: 08:30-16:00, מלון קראון פלאזה, עזריאלי , ת"א (שידור חוזר)

הסמינר אינו כרוך בתשלום אך מחייב הרשמה מראש.