DATA Analytics בסביבת MATLAB

דוגמאות לעיבוד ראשוני של מידע

MATLABשילוב המידע ותהליך עיבוד ראשוני

באיסוף מידע המגיע ממספר מקורות ומאגרים, עלינו לבצע ניתוח ראשוני והכנה של המידע לפני שנוכל למצוא מודלים כלשהם. לדוגמא, בקבצי המידע עלול להיות חסר ערך כלשהו, או ערך שגוי או תבנית הזמן שאיננה מתאימה. בעזרת MATLAB ניתן לפשט פעולות, כגון:

  • ניקוי מידע שמכיל שגיאות, כפילויות וחריגים.
  • טיפול במידע חסר.
  • הסרת רעש ממידע המגיע מחיישנים ע"י שימוש באלגוריתמים ושיטות לעיבוד אות.
  • מיזוג ויישור מידע עם דגימות זמן שונות, ע"י שימוש ב-TimeSeries.
  • בחירת Features להורדת סדר המידע, המשפר את עוצמת החיזוי. למשל ע"י שימוש בעצים, PCA ורגרסיה.
  • כלי עיבוד ייחודיים בתחום עיבוד האות, התמונה והוידאו.
Working with Time-Series Data in MATLAB

Working with Time-Series Data in MATLAB

MATLAB
צרו קשר ונציגנו יחזרו אליכם בהקדם האפשרי

צור קשר