תודה על פנייתך.

מצורף הלינק לצפייה ב-E-Book בנושא:

למידת מכונה או למידה עמוקה – באיזו גישה לבחור?