Introduction to PREDICTIVE MAINTENANCE With MATLAB

מלאו את פרטיכם וקבלו אליכם לתיבת המייל לינק להורדת ה-E-Book :


  Predictive Maintenance, תתחזוקה מונעת ,מאפשרת לעקוב אחר מצב המערכת בכדי למנוע כשל עתידי.

  תחזוקה מונעת משתמשת באלגוריתמים אנליטיים ובנתוני חיישנים כדי להעריך את הזמן שנותר עד לכשל המערכת. באלגוריתמים אלו, ניתן גם לזהות את מקור הכשל במערכות מורכבות ואף לזהות אילו חלקים צריכים תיקון או חילוף. בדרך זו, ניתן למזער את זמן ההשבתה של המערכות ולמקסם את חיי המערכת.

  E-Book זה יסייע לכם להתחיל בפיתוח האלגוריתמי של תחזוקה מונעת בעזרת MATLAB על ידי הסבר המינוחים השונים, גישה לדוגמאות והדרכות.

  מה תלמדו במסמך זה?

  • מבוא לתחזוקה מונעת עם MATLAB
  • כיצד תחזוקה מונעת שונה מהאסטרטגיות תחזוקה תגובתית ומונעת.
  • מהו תהליך העבודה השלם בתחזוקה מונעת, החל מקליטה ועיבוד הנתונים, מציאת מאפיינים של האות, ואימון המודלים של למידת מכונה.

  על מנת לצפות במסמך מבוא והסבר על תהליך העבודה, מלאו את הטופס והורידו את המדריך.