V&V with Simulink
תקינה ורישוי של מערכות מורכבות

באמצעות פתרונות ה-V&V של MathWorks ניתן לוודא שהמערכת עומדת בתקנים, לייצר בדיקות אוטומטיות ולבדוק את המערכת באופן רציף במהלך הפיתוח, וכן לבצע ניתוח על הקוד המיוצר. בהמשך תכירו את יכולות  כלי MathWorks השונות בתחום ביצוע הוורפיקציה והוולידציה.

מהנדסים עובדים היום יותר ויותר בשיטת תכן מבוסס מודל (MBD- Model Based-Design), כמו שניתן לראות בדף הבא.

נקיטה בגישה זו אידאלית כאשר צריך לפתח מערכות מורכבות הכוללות מספר אסכולות ולבסוף לייצר קוד בצורה מהירה ונוחה.

חלק משמעותי מתהליך העבודה הנ"ל הוא בדיקות רציפות לאורך תהליך הפיתוח, והכלים של MathWorks מאפשרים בדיקות רשמיות ובדיקת עמידה בתקנים בשלבים מוקדים בתהליך הפיתוח בצורה אוטומטית וידידותית למשתמש.

חלק ממה שניתן לעשות עם MATLAB & Simulink:

 • לקשר דרישות לארכיטקטורה המערכתית, לתכן, לבדיקות ולקוד.
 • להוכיח שהתכן עומד בתקנים הנדרשים ושאין בה בעיות run-time קריטיות.
 • לבדוק את איכות המודל והקוד.
 • לייצר בדיקות אוטומטי על מנת לקבל כיסוי מלא.
 • להפיק דוחות ותעודות עמידה בתקנים (למשל DO-178 ו-ISO-26262).

יצירת בדיקות אוטומטיות

בדיקות המודל מורכבות ממספר תהליכים עיקריים:

 • כתיבת בדיקות פונקציונליות המקושרות לדרישות המערכתיות.
  בשלב זה נצטרך לכתוב את הבדיקות שלנו באופן ידני, כאשר המטרה שלנו עוד בתחילת שלבי הפיתוח היא לוודא שאני עונים על דרישות המערכת.
  ניתן לכתוב את הדרישות פעם אחת, לשמור אותם כסט בדיקות ולהריץ באופן קבוע במהלך הפיתוח בשביל לוודא ששינויים בפיתוח עדיין עונים על הדרישות, כאשר כמובן שניתן גם להריץ בדיקות נקודתיות, במידה ודרישה משתנה, לעדכן נקודתית ולשמור על גמישות בפיתוח.
 • בדיקת הכיסוי של המודל
  נרצה לוודא שהמודל שלנו פונקציונלית כתוב נכון-  שאין קוד מת, אין בעיות לוגיות ושאנו מקבלים  התנהגות רצויה ואופטימלית.
  נרצה לוודא שאנו עומדים בתקני פיתוח ובתקנים הנדרשים מהמערכת שלנו.

עמידה בתקנים

נרצה להשתמש בכלים שיעזרו לנו לוודא שאנו עומדים בתקנים ולהשלים בדיקות שיתנו לנו כיסוי מלא ועמידה בתקן הנדרש.

ניתן להשתמש בכלי ניתוח מתקדמים שיעזרו לנו להגיע גם לכיסוי מלא של המערכת, גם להשלים בדיקות חסרות, וגם לוודא שהמערכת שאנו מוציאים אכן עומדת בתקן.

בנוסף, נוכל להפיק דוחות רשמיים המעידים על עמידה בתקן, כאשר המטרה היא להוכיח שהן הפיתוח והן הקוד שיוצר אכן עומדים בדרישות ובתקנים.

ניתן ללמוד עוד על הנושא בסרטון הקצר הבא:

ניתוח קוד סטטי – Polyspace

ניתן גם להשתמש בכלי ניתוח על הקוד שיוצר בשביל להוכיח שגם הוא נקי מבעיות וגם עומד בתקן.

באמצעות ה-Polyspace נוכל להריץ בדיקות סטטיות על הקוד שלנו בשביל לוודא שאין באגים, שאין בעיות קריטיות כמו dead code, overflow ועוד, ולוודא עמידה בתקנים.

בנוסף, נוכל לקשר את הבדיקות האלו לקוד שנכתב ידנית או לקוד שיוצר באופן אוטומטי וכך להריץ את הבדיקות במהלך הפיתוח כנהוג בשיטת פיתוח של תכן מבוסס מודל, וכך לוודא שאכן יש לנו קוד תקין ותקני בשלבי הפיתוח, ולחסוך זמן בבדיקות הסופיות.

למידע נוסף, מלאו פרטים ונחזור אליכם בהקדם:


  לקבלת מידע נוסף בנושא מלאו את הטופס