מדיניות הפרטיות של אתר סיסטמטיקס

מבוא

סיסטמטיקס מתייחסת בכבוד לפרטיות המשתמש באתר ומכבדת את פרטיות המשתמשים באתר האינטרנט שהיא מנהלת ומפעילה. סיסטמטיקס החליטה לפרסם את מדיניותה ביחס להגנת הפרטיות באתר שלה והיא מתחייבת כלפי המשתמשים לקיים מדיניות זו.

מטרת המדיניות היא להסביר מהם נוהגי חברת סיסטמטיקס ביחס לפרטיות המשתמשים באתר, וכיצד משתמשת החברה במידע, הנמסר לה על-ידי המשתמשים באתר או הנאסף על-ידה בעת השימוש באתר האינטרנט שלה על ידי מילוי טפסים, ו/או משלוח בקשות.

כללי

בעת שימוש בשירותי האתר נאסף מידע עליך. חלק מהמידע מזהה אותך באופן אישי, כלומר בשמך ובכתובתך. זהו המידע שאת/ה מוסר ביודעין, לדוגמה בעת שתירשם לשירותים באתר כגון: הרשמה לאירועים או מילוי טופס בקשת יצירת קשר. חלק מהמידע אינו מזהה אותך אישית ואינו נשמר ביחד עם פרטיך. זהו מידע סטטיסטי ומצטבר. לדוגמה העמודים שבהם צפית, ההצעות והשירותים שעניינו אותך, כתובת האינטרנט (IP ) שממנה פנית ועוד…

רישום לשירותים

ככל שנדרשים פרטים אישיים בעת רישום לשירותים באתר, חברתנו תבקש ממך רק את המידע הנחוץ במישרין לאספקת השירותים.

מאגר המידע

הנתונים שנאספו יישמרו במאגר המידע של חברת סיסטמטיקס בלבד, ובאחריותה.

השימוש במידע

השימוש במידע שנאסף, ייעשה רק על פי מדיניות פרטיות זו או על פי הוראות כל דין, על מנת:

  • לאפשר להשתמש בשירותים שונים באתר שלנו
  • לשפר ולהעשיר את השירותים והתכנים המוצעים באתר חברת סיסטמטיקס
  • לשנות או לבטל שירותים ותכנים קיימים
  • לצורך בקשת הצעות מחיר ויצירת קשר ו/או שירותים אחרים באתר לרבות פרסום מידע ותכנים.
  • כדי להתאים את המודעות שיוצגו בעת הביקור באתר לתחומי ההתעניינות שלך

המידע שישמש את סיסטמטיקס יהיה בעיקרו מידע סטטיסטי, שאינו מזהה אישית. למעט כאשר המבקר באתרנו מסר את פרטיו לצורך קבלת שירות מסויים ובהסכמתו.

דיוור ישיר אלקטרוני

סיסטמטיקס מעונינת לשלוח אליך מדי פעם, בדואר אלקטרוני מידע בדבר שירותיה וכן מידע שיווקי ופרסומי.

מידע כזה ישוגר אליך ובכל עת תוכל לבטל את הסכמתך ולחדול מקבלתו.

סיסטמטיקס לא תמסור את פרטיך האישיים למפרסמים חיצוניים ו/או לצד שלישי. עם זאת, המידע יכול לשמש את עובדי חברתנו ורק לצורך המשך התנהלות מולך.

מידע סטטיסטי שיועבר לא יזהה אותך אישית.

הסרה מרשימת תפוצה;
אנחנו משתמשים בכתובת האימייל שסיפקת כדי לשלוח לך מידע ועדכונים הנוגעים לבקשות שלך, חדשות חברה, מידע על מוצרים קשורים וכיוצא בזה. אם בשלב כלשהו תעדיף להסיר את עצמך מרשימת התפוצה, על מנת שלא לקבל אימיילים בעתיד, אנחנו מצרפים הוראות מפורטות להסרה מרשימת התפוצה בתחתית כל דואר אלקטרוני שנשלח אליך.

מסירת מידע לצד שלישי

סיסטמטיקס לא תעביר לצדדים שלישיים את פרטיך האישיים והמידע שנאסף על פעילותך באתר אלא במקרים המפורטים להלן:

במקרה של מחלוקת משפטית בינך לבין החברה שתחייב חשיפת פרטיך

אם תבצע באתר, פעולות שבניגוד לדין

אם יתקבל צו שיפוטי המורה למסור את פרטיך או המידע אודותיך לצד שלישי.

אם החברה תמכור או תעביר בכל צורה שהיא את פעילות האתרים לתאגיד כלשהו – וכן במקרה שתתמזג עם גוף אחר או תמזג את פעילות האתרים עם פעילותו של צד שלישי, ובלבד שתאגיד זה יקבל על עצמו כלפיך את הוראות מדיניות פרטיות זו.

Cookies

אתר סיסטמטיקס  משתמש ב"עוגיות" (Cookies) לצורך תפעול שוטף, ובכלל זה כדי לאסוף נתונים סטטיסטיים אודות השימוש באתר, לאימות פרטים, כדי להתאים את האתר להעדפותיך האישיות ולצורכי אבטחת מידע.

דפדפנים נפוצים כוללים אפשרות להימנע מקבלת Cookies.  אם אינך מעוניין לקבל Cookies תוכל להימנע מכך על ידי שינוי ההגדרות בדפדפן שלך. לשם כך אנא העזר בקובץ העזרה של הדפדפן. עליך לדעת, עם זאת, שנטרול ה- Cookie עלול לגרום לכך שלא תוכל להשתמש בחלק מהשירותים והתכונות באתרינו, או באתרי אינטרנט אחרים. בנוסף לכך, אתה יכול למחוק Cookies  במחשב בכל רגע. מוצע שתעשה כן, רק אם אתה משוכנע שאינך רוצה שאתר סיסטמטיקס יותאם לפי העדפותיך.

שימוש במערכת Google Analytics

האתר עשוי לעשות שימוש בכלי המחקר Google Analytics על מנת לאסוף מידע אודות השימוש באתר, כגון תדירות הגלישה באתר, אילו עמודים באתר נצפו על-ידי הגולש, באילו אתרים אחרים ביקרו הגולשים קודם לשימוש באתר.

מטרת השימוש במידע שנאסף הינה שימור ושיפור האתר והשירותים הניתנים בו.

סיסטמטיקס אינה משלבת ו/או מאחדת את המידע שנאסף באמצעות השימוש ב-Google Analytics  עם מידע המאפשר זיהוי אישי של הגולשים באתר. האפשרות של Google לעשות שימוש ולשתף מידע שנאסף על ידי Google Analytics אודות גולשי האתר כפוף לתנאי השימוש של Google Analytics הזמינים בכתובת https://www.google.com/analytics/terms/us.html  ומדיניות הפרטיות של Google הזמינה בכתובת https://www.google.com/policies/privacy

אבטחת מידע

סיסטמטיקס מיישמת באתריה מערכות מתקדמות ונהלים עדכניים לאבטחת מידע. בעוד שמערכות ונהלים אלה מצמצמים את הסיכונים לחדירה בלתי-מורשית, אין הם מעניקים בטחון מוחלט. לכן, החברה לא מתחייבת ששירותיה יהיו חסינים באופן מוחלט מפני גישה בלתי-מורשית למידע המאוחסן בהם.

זכות לעיין במידע

על-פי חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א – 1981, כל אדם זכאי לעיין במידע שלו השמור במאגר מידע. אדם שעיין במידע שעליו ומצא כי אינו נכון, שלם, ברור או מעודכן, רשאי לפנות לבעל מאגר המידע בבקשה לתקן את המידע או למוחקו.

פנייה כזאת יש להפנות אל: info@systematics.co.il  
או באמצעות טלפון למנהל האתר: 03-7660111
או בדואר רגיל אל: סיסטמטיקס בע"מ, רחוב ראול ולנברג 4, תל אביב.

בנוסף, אם המידע שבמאגרי החברה משמש לצורך פניה אישית אליך,  אתה זכאי על-פי חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א- 1981 לדרוש בכתב שהמידע המתייחס אליך יימחק ממאגר המידע

שינויים במדיניות הפרטיות

בכל מקרה בו יבוצעו במדיניות זו שינויים מהותיים בהוראות שעניינן השימוש במידע אישי שמסרת, תפורסם על-כך הודעה בעמוד הבית של האתרים.

הסכמה
באמצעות שימוש באתר שלנו, אתה מסכים למדיניות הפרטיות שלנו.