שלי מרטינוב

מהנדסת אפליקציה

מהנדסת אפליקציה בתחומי AI, ראיית מחשב ועיבוד תמונה בתחום MATLAB & SIMULINK