icon-contact

צור קשר

סיסטמטיקס בע"מ
טלפון: 03-7660111
3dp-button-phone3dp-button-quote3dp-button-contact

25.2.19 – משרדי חברת סיסטמטיקס

icon-jobs

אירועים

תכנית סמינרים ואירועים לשנת 2019

מועד נושא מיקום הרשמה
20.3.19 חשיפת מערכת ההדפסה התלת מימדית הראשונה בישראל בתחום המתכת MARKFORGED METAL-X
סמינר בוקר וסמינר צהרים
במשרדי סיסטמטיקס
ראול ולנברג 4,
תל אביב, קומה 3
בין השעות: 8:30-11:30
לפרטים והרשמה
5.3.19 חשיפת מערכת ההדפסה התלת מימדית הראשונה בישראל בתחום המתכת MARKFORGED METAL-X
סמינר בוקר וסמינר צהרים
במשרדי סיסטמטיקס
ראול ולנברג 4,
תל אביב, קומה 3
בין השעות: 14:30-18:00
בין השעות: 8:30-11:30
הסתיים
25.2.19-סגור

5.2.19

חשיפת מערכת ההדפסה התלת מימדית הראשונה בישראל בתחום המתכת MARKFORGED METAL-X במשרדי סיסטמטיקס
ראול ולנברג 4,
תל אביב,
קומה 3
בין השעות: 8:30-11:30
הסתיים