icon-jobs-20

סיפורי הצלחה MATLAB & Simulink

SpaceIL
החללית “בראשית” הינה החללית הישראלית הראשונה שהגיעה לירח, בפרויקט ששבה את לב כל האומה.

1702ai
שימוש בכלי ה-labeling של MATLAB לצורך תיוג מהיר של אובייקטים בתמונות וסרטוני וידאו, על מנת לאמן גלאי מבוסס-Deep Learning שמזהה נשקים

פרוייקטי בקרת טיסה באמצעות Simulink
פרויקטים בטכניון עושים שימוש ב-Simulink  ובמחשב טיסה מסוג Pixhawk על מנת לתכנן מקצה לקצה בקרה מורכבת של כלים מוטסים
רומן גנדלמן ,מהנדס אוורונאוטיקה וחלל ברפאל ומנחה בטכניון

 

EarlySense
MATLAB to support a full life cycle of a medical device

Arbe Robotics
האתגרים בתכנון ופיתוח רכב אוטונומי, שילוב סימולציית סביבה ומכ"מ באמצעות Simulink

חברת HP
גילוי ברקוד בתמונות גדולות בעזרת למידה עמוקה בסביבת MATLAB

תעשייה האווירית
עקיבה אחר רחפן וביצוע סיווג בעזרת למידה עמוקה בסביבת MATLAB