Geographic Information Systems - GIS

צור קשר

סיסטמטיקס טכנולוגיות ר.ג. בע"מ
טלפון: 03-7660111
gis-button-phonegis-button-quote1gis-button-contact1

אירועים

אירועים בשנת 2020
מועד נושא (לחץ לקבלת פרטים) מיקום הרשמה
24.3.20 הזמנה לסמינר בנושא:
חשיפת שכבת המבנים התלת מימדית החדשה של ישראל
ארץ ישראל יפה, ת”א לפרטים והרשמה
אירועים בשנת 2019
מועד נושא (לחץ לקבלת פרטים) מיקום הרשמה
רשמים מכנס ה-GIS הישראלי ה-28 לטכנולוגיית Esri אשר התקיים בתאריך 11.11.19 לצפייה ברשמים
11.11.19 כנס ה-GIS הישראלי ה-28 לטכנולוגיית Esri מלון הילטון
תל אביב
הסתיים
18.6.19 חידושים משמעותיים ב-ArcGIS Enterprise 10.7 ירושלים הסתיים
18.3.19 סמינר ArcGIS Pro בית א”י יפה הסתיים