Geographic Information Systems - GIS

אירועים

אירועים בשנת 2018
מועד נושא (לחץ לקבלת פרטים) מיקום הרשמה
22.10.18 כנס ה-GIS הישראלי ה-27 לטכנולוגיית Esri מלון הילטון,
תל אביב
לפרטים ובקשת הרשמה
28.5.18 הזמנה לסמינר בנושא:
GIS – הגורם המחבר ומייעל כל ארגון
מלון דן, ירושלים הסתיים
19.2.18 חשיפת גרסת ArcGIS Pro החדשה בית ארץ ישראל יפה
תל אביב
הסתיים

אירועים בשנת 2017

אירועים בשנת 2017
מועד נושא (לחץ לקבלת פרטים) מיקום הרשמה
6.11.17 רשמים תמונות וסרטונים
מכנס ה-GIS הישראלי ה-26 לטכנולוגיית Esri
מלון הילטון, תל אביב לצפייה ברשמים
6.11.17 כנס ה-GIS הישראלי ה-26 לטכנולוגיית Esri
מלון הילטון, תל אביב הסתיים
21.6.17 סט המפות הטופוגרפיות הדיגיטליות הישראליות בקנ"מ 1:25,000 ירושלים הסתיים
9.5.17 סמינר בנושא:
GIS FOR HOMELAND SECURITY
מגדל עזריאלי העגול, תל אביב הסתיים
1.3.17 סמינר מקצועי בנושא: Enterprise GIS תל אביב הסתיים

+