קורסים בסיסטמטיקס

icon-contact

צור קשר

צוות מרכז ההדרכה ישמח לסייע לך בכל שלב בייעוץ, בהכוונה והכי חשוב ביחס אישי, חם ומקצועי.

arrow03-7660111 שלוחה 5icon-bus

דרכי הגעה

רחוב ראול ולנברג 4, רמת החייל, תל אביב


אוטובוסים ורכבות

תחנת רכבת אוניברסיטה - עתידים תל אביב
arrow-button-grey קו 12
arrow-button-grey קו 189
arrow-button-grey קו 389


תחנת רכבת ואוטובוסים ארלוזרוב - עתידים
arrow-button-grey קו 141
arrow-button-grey קו 142


תחנה מרכזית תל אביב - עתידים
arrow-button-grey קו 52


ללוחות זמנים בדקו באתר:
arrow-button-grey דן תחבורה ציבורית
arrow-button-grey רכבת ישראל

tcmbd-icon-training

קורסים בתוכנות MATLAB & Simulink

MATLAB

MATLAB Fundamentals

מועד קרוב: 06 + 08 + 20 לנובמבר 2018
משך הקורס: 3 ימים
סילבוס להורדה

MATLAB Fundamentals

This three-day course provides a comprehensive introduction to the MATLAB technical computing environment. The course is intended for beginning users and those looking for a review. No prior programming experience or knowledge of MATLAB is assumed. Themes of data analysis, visualization, modeling, and programming are explored throughout the course.

Topics include:

 • Working with the MATLAB user interface
 • Entering commands and creating variables
 • Analyzing vectors and matrices
 • Visualizing vector and matrix data
 • Working with data files
 • Working with data types
 • Automating commands with scripts
 • Writing programs with logic and flow control
 • Writing functions

Prerequisites: Undergraduate-level mathematics and experience with basic computer operations.

MATLAB Programming Techniques

מועד קרוב: 19 + 21 לנובמבר 2018
משך הקורס: 2 ימים
סילבוס להורדה

MATLAB Programming Techniques

This two-day course provides hands-on experience using the features in the MATLAB language to write efficient, robust, and well-organized code. These concepts form the foundation for writing full applications, developing algorithms, and extending built-in MATLAB capabilities. Details of performance optimization, as well as tools for writing, debugging, and profiling code, are covered. Topics include:

    • Creating robust applications
    • Utilizing development tools
    • Structuring code
    • Structuring data
    • Efficient data management
    • Classes and objects

Prerequisites: MATLAB Fundamentals

Building Interactive Applications in MATLAB

קורס מותאם אישית המועבר במסגרת פרטית בלבד וסגור לעובדי החברה המזמינה. פרטים אצל נציגי הקורסים
משך הקורס: 1 יום
סילבוס להורדה

Building Interactive Applications in MATLAB

This one-day course demonstrates how to create an interactive user interface for your applications in MATLAB. No prior experience in programming graphical interfaces is required. Topics include:

 • Graphics objects
 • User interface controls
 • Callback functions
 • Graphical user interface development environment (GUIDE)
 • Application deployment

Prerequisites: MATLAB Fundamentals

Interfacing MATLAB with C Code

קורס מותאם אישית המועבר במסגרת פרטית בלבד וסגור לעובדי החברה המזמינה. פרטים אצל נציגי הקורסים
משך הקורס: 1 יום
סילבוס להורדה

Interfacing MATLAB with C Code

This one-day course focuses on interfacing MATLAB with user-written C code. Through hands-on examples and exercises, the course explores generating MEX-files to incorporate external C code in MATLAB applications and calling MATLAB code from C applications. At the end of this course, attendees will be able to:

 • Write and compile source MEX files
 • Pass data between MATLAB and MEX files
 • Call MATLAB code from C code using the engine interface
 • Identify the proper approach for interfacing MATLAB with C code

Prerequisites: Familiarity with terminology and concepts related to programming in C (especially pointers). Experience with MATLAB is recommended.

Signal Processing with MATLAB

מועד קרוב: יעודכן בהמשך
משך הקורס: 2 ימים
סילבוס להורדה

Signal Processing with MATLAB

This two-day course shows how to analyze signals and design signal processing systems using MATLAB, Signal Processing Toolbox and DSP System Toolbox. Topics include:

     • Creating and analyzing signals
     • Performing spectral analysis
     • Designing and analyzing filters
     • Designing multirate filters
     • Designing adaptive filters

Prerequisites:  MATLAB Fundamentals or equivalent experience using MATLAB, and a good understanding of signal processing theory, including linear systems, spectral analysis and filter design.

Image Processing with MATLAB

מועד קרוב: 03+10 לדצמבר 2018
משך הקורס: 2 ימים
סילבוס להורדה

Image Processing with MATLAB

This two-day course provides hands-on experience with performing image analysis. Examples and exercises demonstrate the use of appropriate MATLAB and Image Processing Toolbox functionality throughout the analysis process. Topics include:

    • Importing and exporting images
    • Analyzing images interactively
    • Removing noise
    • Aligning images and creating a panoramic scene
    • Detecting lines and circles in an image
    • Segmenting object edges
    • Segmenting objects based on their color and texture
    • Performing batch analysis over sets of images
    • Segmenting objects based on their shape using morphological operations
    • Measuring shape properties

Prerequisites: MATLAB Fundamentals or equivalent experience using MATLAB. Basic knowledge of image processing concepts is strongly recommended.

Computer Vision with MATLAB

המועד הקרוב: יעודכן בהמשך
משך הקורס: 1 יום
סילבוס להורדה

Computer Vision with MATLAB

This one-day course provides hands-on experience with advanced topics in computer vision. Within this course the theoretical background will be given, along with using Matlab's functions to demonstrate implementations of these algorithms.

Topics include:

   • Feature Based Image Registration
   • Face Detection using Viola Jones algorithm
   • Motion Estimation with Optical Flow
   • Focus Estimation in real life images
   • Active contours
   • Wavelets

Prerequisites: The course participants should have technological background, with knowledge and experience in basic image processing and MATLAB.

Deep Learning

תאריך קרוב: יעודכן בהמשך
משך הקורס: 3 ימים
סילבוס להורדה

Deep Learning

MATLAB to C with MATLAB Coder

מועד קרוב: 28 לאוקטובר + 05 לנובמבר 2018
משך הקורס: 2 ימים
סילבוס להורדה

MATLAB to C with MATLAB Coder

This two-day course covers C code generation from MATLAB code using MATLAB Coder. The focus is on making existing MATLAB code compliant, generating C code that meets optimization requirements, and integrating generated code with external modules. Topics include:

  • Preparing MATLAB code for code generation
  • Working with fixed-size and variable-size data
  • Integrating with external code
  • Optimizing generated code

Prerequisites: MATLAB Fundamentals and a basic working knowledge of the C programming language.

Machine Learning with MATLAB

מועד קרוב: 12+19 לדצמבר 2018
משך הקורס: 2 ימים
סילבוס להורדה

Machine Learning with MATLAB

This two-day course focuses on data analytics and machine learning techniques in MATLAB using functionality within Statistics Toolbox and Neural Network Toolbox. The course demonstrates the use of unsupervised learning to discover features in large data sets and supervised learning to build predictive models. Examples and exercises highlight techniques for visualization and evaluation of results.  Topics include:

 • Importing and organizing data
 • Finding natural patterns in data
 • Building predictive models
 • Evaluating and improving the model

Prerequisites: MATLAB Fundamentals.

Communication Systems Design with MATLAB

קורס מותאם אישית המועבר במסגרת פרטית בלבד וסגור לעובדי החברה המזמינה. פרטים אצל נציגי הקורסים
משך הקורס: 1 יום
סילבוס להורדה

Communication Systems Design with MATLAB

This one-day course shows how to design and simulate digital communication systems using MATLAB. Different channel impairments and their modeling are demonstrated.

Prerequisites: MATLAB Fundamentals and knowledge of digital communication systems.

Simulink

Simulink for System and algorithm Modeling

מועד קרוב: 22+29 לנובמבר 2018
משך הקורס: 2 ימים
סילבוס להורדה

Simulink for System and algorithm Modeling 

This two-day course is for engineers who are new to system and algorithm modeling and design validation in Simulink. It demonstrates how to apply basic modeling techniques and tools to develop Simulink block diagrams. Topics include:

 • Creating and modifying Simulink models and simulating system dynamics
 • Modeling continuous-time, discrete-time, and hybrid systems
 • Modifying solver settings for simulation accuracy and speed
 • Building hierarchy into a Simulink model
 • Creating reusable model components using subsystems, libraries, and model references

Prerequisites: MATLAB Fundamentals course or equivalent experience using MATLAB.

Signal Processing with Simulink

מועד קרוב: יעודכן בהמשך
משך הקורס: 3 ימים
סילבוס להורדה

Signal Processing with Simulink

This three-day course covers basic modeling techniques and tools for developing Simulink block diagrams for signal processing applications.  Topics include:

 • Modeling single-channel and multichannel discrete dynamic systems
 • Implementing sample-based and frame-based processing
 • Modeling mixed-signal (hybrid) systems
 • Developing custom blocks and libraries
 • Modeling condition-based systems
 • Performing spectral analysis with Simulink
 • Integrating filter designs into Simulink
 • Modeling multirate systems
 • Incorporating external code
 • Automating modeling tasks

Prerequisites: MATLAB Fundamentals and Signal Processing with MATLAB.

Integrating Code with Simulink

קורס מותאם אישית המועבר במסגרת פרטית בלבד וסגור לעובדי החברה המזמינה. פרטים אצל נציגי הקורסים
משך הקורס: 1 יום
סילבוס להורדה

Integrating Code with Simulink

This one-day course presents multiple methods for integrating C code and MATLAB code into Simulink models. Topics include:

 • Writing C MEX S-functions
 • Integrating MATLAB code
 • Integrating C code

Prerequisites: MATLAB Fundamentals and Simulink for System and Algorithm Modeling.

Simulink Model Management and Architecture

קורס מותאם אישית המועבר במסגרת פרטית בלבד וסגור לעובדי החברה המזמינה. פרטים אצל נציגי הקורסים
משך הקורס: 2 ימים
סילבוס להורדה

Simulink Model Management and Architecture

This two-day course describes techniques for applying Model-Based Design in a common design workflow. It provides guidance on managing and sharing Simulink models when working in a large-scale project environment. Topics include:

 • Implementing interface control of Simulink subsystems and models
 • Managing requirements in Simulink models
 • Partitioning models using Simulink subsystems, libraries, and model references
 • Managing a model and all its dependencies in a project
 • Controlling the location, scope, and code generation behavior of model data
 • Establishing and enforcing modeling standards
 • Documenting and sharing a Simulink model

Pre-requisites: MATLAB Fundamentals and Simulink for System and Algorithm Modeling. This course is intended for intermediate or advanced Simulink users.

Verification and Validation of Simulink Models

קורס מותאם אישית המועבר במסגרת פרטית בלבד וסגור לעובדי החברה המזמינה. פרטים אצל נציגי הקורסים
משך הקורס: 1 יום
סילבוס להורדה

Verification and Validation of Simulink Models

This one-day course describes techniques for testing and formally verifying Simulink model behavior. Topics include:

 • Recalling the role of verification and validation in Model-Based Design
 • Configuring Simulink models for testing
 • Testing a Simulink model for accuracy and coverage
 • Formally verifying model behavior
 • Publishing test results

Prerequisites: MATLAB Fundamentals and Simulink for System and Algorithm Modeling. This course is intended for intermediate or advanced Simulink users. Familiarity with creating MATLAB scripts and functions is recommended.

Communication Systems Modeling with Simulink

קורס מותאם אישית המועבר במסגרת פרטית בלבד וסגור לעובדי החברה המזמינה. פרטים אצל נציגי הקורסים
משך הקורס: 1 יום
סילבוס להורדה

Communication Systems Modeling with Simulink

This one-day course uses hands-on examples to demonstrate how to design end-to-end communication systems using Simulink, Communications System Toolbox™, and DSP System Toolbox. Topics include:

 • Modeling a communication system
 • Analyzing the bit error rate (BER) of a communication system
 • Adding channel impairments
 • Designing receiver algorithms

Prerequisites: MATLAB Fundamentals, Signal Processing with MATLAB and Signal Processing with Simulink.

Generating HDL Code from Simulink

קורס מותאם אישית המועבר במסגרת פרטית בלבד וסגור לעובדי החברה המזמינה. פרטים אצל נציגי הקורסים
משך הקורס: 2 ימים
סילבוס להורדה

Generating HDL Code from Simulink

This two-day course shows how to generate and verify HDL code from a Simulink model using HDL Code and HDL Verifier. Topics include:

 • Preparing Simulink models for HDL code generation
 • Generating HDL code and test bench for a compatible Simulink model
 • Performing speed and area optimizations
 • Integrating handwritten code and existing IP
 • Verifying generated HDL code using test bench and cosimulation

Prerequisites: Signal Processing with Simulink.

Stateflow for Logic Driven System Modeling

Stateflow for Logic Driven System Modeling

קורס מותאם אישית המועבר במסגרת פרטית בלבד וסגור לעובדי החברה המזמינה. פרטים אצל נציגי הקורסים
משך הקורס: 2 ימים
סילבוס להורדה

Stateflow for Logic Driven System Modeling

This two-day course shows how to implement complex decision flows and finite-state machines using Stateflow. The course focuses on how to employ flow graphs, state machines, and truth tables in Simulink designs. Topics include:

 • Modeling complex logic flows
 • Modeling state machines
 • Implementing hierarchical state machines
 • Implementing multiprocessing state machines
 • Using events in state charts
 • Calling functions from state charts
 • Implementing truth tables
 • Managing the Stateflow design interface

Prerequisites: MATLAB Fundamentals and Simulink for System and Algorithm Modeling. Knowledge of C programming is helpful.