icon-jobs-18

סיפורי לקוחות 

עיריית פתח תקווה

התמודדות עירית פתח תקוה בניהול משבר הקורונה באמצעות כלי מערכת ה GIS מבוססת טכנולוגית ESRI. שימוש ביישומים המציגים מידע מסוכם ומעודכן שמגיע ממקורות שונים ומתעדכן כל הזמן באמצעות תהליכים אוטומטיים שנבנו בעירייה.

עיריית מודיעין

הטמעה מהירה ומוצלחת של מערכת GIS מבוססת טכנולוגיה של ESRI אשר מסייעת לייעול תהליכי ניהול, בקרה וקבלת החלטות בעירית מודיעין-מכבים-רעות.

icon-jobs-18

סיפורי הצלחה