icon-contact-15

צור קשר

סיסטמטיקס בע"מ
טלפון: 03-7660111
3dc-button-phone3dc-button-quote3dc-button-contact

icon-jobs-16

אירועים ENOVIA

אירועים בשנת 2017
30.10.17 הזמנה לכנס השנתי והכרזת החידושים
ב- SOLIDWORKS ❯ ENOVIA ❯ CATIA
מלון הילטון
תל אביב
הסתיים
מועד נושא (לחץ לקבלת פרטים) מיקום הרשמה
אירועים בשנת 2016
22.9.16 הזמנה לכנס השנתי והכרזת החידושים
ב- SOLIDWORKS ❯ ENOVIA ❯ CATIA
המפגש המרכזי של קהילת המתכננים המכניים והמעצבים התעשייתיים בישראל.
מלון הילטון
תל אביב
הסתיים
4.4.16 סמינר בנושא:
ניהול ושיתוף מידע בתחום המכשור הרפואי תוך עמידה בדרישות הרגולטוריות
מלון דניאל, הרצליה הסתיים
אירועים בשנת 2015
19/10/15 כנס המשתמשים השנתי
SOLIDWORKS > ENOVIA > CATIA
תל אביב הסתיים
15/6/15  סמינר היכרות מערכת ENOVIA מלון דניאל, הרצליה הסתיים
מועד נושא (לחץ לקבלת פרטים) מיקום הרשמה