Geographic Information Systems - GIS

icon-jobs-18

כנס Esri 2016 – סרטונים מהמליאה ומסלולים 

סרטונים סיפורי משתמשים

משרד החקלאות שקיפות מידע ממשלתי ושיתוף הציבור

שימוש בכלי פורטל בעיריית באר שבע

תשתיות בתאגיד מי עירון יוסף גברין

חברת החשמל

חברת מגל

מגן דוד אדום

משטרת ישראל – רשתית

סרטונים מהמליאה

תפישת ה-WebGIS

3D WebGIS

מוצרי ניתוח חדשים

הדגמת GEOANALYTICS

שימוש במידע מרחפנים

STORY MAPS

להצליח עם WebGIS

סרטונים מסלול רשויות מקומיות ותאגידי מים

מערכת מבוססת פורטל לניהול תשתיות בתאגידי מים

עיר חכמה ושימוש בכלי פורטל בעיריית באר שבע

ניהול תשתיות סיבים אופטיים באמצעות כלי ESRI

תכנון עירוני בתלת ממד באמצעות GIS

סרטונים מסלול צבא ובטחון פנים

מגן דוד אדום

GIS GeoEvent Extension

הפורטל הגיאוגרפי במשרד הביטחון

סרטונים מסלול גופים ממשלתיים

שילוב רחפנים במערכת המידע הגאוגרפי

ניתוחים מרחביים לשיפור בקבלת ההחלטות