icon-contact-19

צור קשר

סיסטמטיקס בע"מ
טלפון: 03-7660111
tcmbd-button-phonetcmbd-button-quotetcmbd-button-contact

tcmbd-icon-training

MATLAB באקדמיה

MATLAB בשימוש האקדמיה

חברת סיסטמטיקס, מפיצת תוכנת MATLAB, מציעה מגוון שירותים ללא עלות אשר יוכלו לסייע בקידום ההוראה, הלימוד והמחקר. בין היתר:

העברת הרצאות בנושאים טכניים בקמפוס האוניברסיטה –

חידושים בתוכנת MATLAB, טיפים וטריקים
האצת ביצועים של אלגוריתמי MATLAB
עיבוד תמונה וראיה ממוחשבת עם MATLA
המרה אוטומטית של קוד MATLAB לקוד C
וכו'…

ניתן לשלב את ההרצאות כחלק מתוכנית הלימודים (למשל – הרצאה אחת או שתיים מתוך קורס), או כסמינר לחברי הסגל וכדומה.

פגישות ייעוץ –

חברי הסגל מוזמנים לשבת עם מומחה מהחברה ולהתייעץ עימו על הקוד שלהם

חומרי לימוד והדרכה –

למרצים ומתרגלים המעוניינים לשלב את הכלים השונים במסגרת תוכנית הלימודים של קורס אותו הם מעבירים